Ανθρώπινα δικαιώματα και τέχνη

Σχολική χρονιά: 2015-2016

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν δύο τομείς:

 1. ο καθηγητής Μπιτζένης Δημήτριος ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών) και

 2. η καθηγήτρια Ρίζου Ανδριάνα ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών)

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

Στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας της  Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, η Β’ τάξη ΤΕΕ του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του 2ου ΕΠΑΛ Εύοσμου επεξεργάστηκε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνδυασμό με την τέχνη . Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους καθηγητές για τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνέπειες που έχουν στη κοινωνία όταν αυτά δεν αποδοθούν όπως θα έπρεπε, έθεσαν και συζήτησαν τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους και στη συνέχεια κλήθηκαν να σχεδιάσουν μια σειρά από αφίσες με τις οποίες θα δημοσιευτούν στο περιβάλλοντα χώρο του σχολείου για να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές και να τους υπενθυμίσουν και να τους ευαισθητοποιήσουν στα κρίσιμα  θέματα. 

Παραδοτέα του προγράμματος

 1. Έντυπο 12 σελίδων (πιέστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει)

 Agogi Igias dikaiomata

Αγωγή Υγείας

Η Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας είναι ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας. Διεθνείς Οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμφωνούν ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για την πρόληψη και βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Η μετάδοση έγκυρων γνώσεων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη λήψη αποφάσεων είναι τα θέματα που προβάλλονται από τη σύγχρονη προσέγγιση τέτοιων προγραμμάτων και συμβάλλουν στον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και της υγείας του.

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των μαθητών/τριών εφαρμόζει προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία με στόχο την Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας αυτών.

Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι μια καινοτόμος δράση η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στη σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα. Αποτελεί την πρώτη προσέγγιση της για τον περιορισμό των φαινομένων εκείνων που απειλούν τη σωματικά και ψυχική υγεία των νεαρών ατόμων και συντελούν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό και στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Η εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία έχει στόχο να συμβάλλει πραγματικά το σχολείο μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση στην αλλαγή στάσης και συμπεριφορές των μαθητών/τριών, με σκοπό την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται αποτελεσματικά όταν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που διδάσκονται στην τάξη υποστηρίζονται και ενισχύονται από το φυσικό κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον του ίδιου του σχολείου, ώστε το σχολείο να συμβάλλει πραγματικά στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών/τριών.

Η Αγωγή Υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σχολείο, το μαθητή, τον εκπαιδευτή, τους γονείς και την κοινωνία.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι διαφορετικός και να επιζητείται η δημιουργία μιας διαφορετικής σχέσης με τον μαθητή, διότι τα προγράμματα αυτάστηρίζονται σε νέες μεθόδους διδακτικής προσέγγισης που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του μαθητή και ενισχύουν την ανάπτυξη κάποιων ικανοτήτων, όπως η εξαγωγή συμπερασμάτων αξιολόγησης των συνεπειών και λήψη αποφάσεων.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των στελεχών της εκπαίδευσης, οι σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις της εργασίας σε κάθε τομέα απαιτούν την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και τη στήριξη των εργαζομένων με περισσότερα εφόδια ώστε να είναι αποτελεσματικοί στο χώρο της εργασίας τους, να συμβάλλουν στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους, στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού της εκπαίδευσης και στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών. 

Για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικά αποδοτικού και ανθρώπινου σχολείου, το οποίο θα αναδεικνύει την προσωπικότητα και θα αναπτύσσει τις δεξιότητες του προσωπικού και των μαθητών/τριών, απαραίτητη είναι η ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης πολιτικής και ο προγραμματισμός κάποιων αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές έχουν σχέση με το ήθος του σχολικού περιβάλλοντος, τη συμβατότητα μεταξύ του αναλυτικού και του αθέατου σχολικού περιβάλλοντος, τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, την ποιότητα της επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τα μέλη του οργανισμού, το άνοιγμα και την πρόσβαση του οργανισμού στην κοινότητα, την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων, την αναγνώριση της σημασίας της ψυχικής, συναισθηματικής κοινωνικής και σωματικής υγείας, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Γι΄ αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε την κατάλληλη υποδομή και ατμόσφαιρα στο χώρο του σχολείου ώστε όλοι, μαθητές και εργαζόμενοι να νοιώθουν ασφάλεια, άνεση και ικανοποίηση όταν βρίσκονται σε αυτόν. Έτσι το σχολείο θα γίνει ένας χώρος όπου όλοι θα επιθυμούν να έρχονται καθημερινά για να μάθουν, να εργαστούν, να δημιουργήσουν, να επικοινωνήσουν και να οραματιστούν.

Ως γνωστό κάθε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μετά από σχετικές ενημερώσεις - ευαισθητοποιήσεις των εκπαιδευτικών από τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας και από τον Υπεύθυνο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. αλλά και από τις ανάγκες κυρίως των μαθητών/τριών κάθε σχολείου, συγκροτούνται ομάδες και αποφασίζουν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα. Υποβάλλουν κατόπιν πρόταση προς την Επιτροπή Έγκρισης των Προγραμμάτων κάθε Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας για κάθε σχολικό έτος, ώστε να υλοποιήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η Επιτροπή, αφού εκτιμήσει την επάρκεια του/των εκπαιδευτικών εγκρίνει το πρόγραμμα.

Ως μέθοδοι και τεχνικές Προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας χρησιμοποιούνται οι "παθητικές" (η διάλεξη, η προβολή video ή ταινίας, οι διαφάνειες), οι μέθοδοι "ενεργητικής συμμετοχής" (έρευνα, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, κλπ) οι "βιωματικές μέθοδοι" (η δραματοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι, το γράψιμο μιας ιστορίας, η συμβουλευτική, το διάγραμμα βιωματικών εμπειριών, ο "καθρέπτης", η δημιουργική έκφραση με σχήματα ζωγραφικής, η φωτογραφίες κλπ).

Η αξιολόγηση κάθε προγράμματος αναφέρεται στο περιεχόμενο, τις μεθόδους, την ικανοποίηση των συμμετεχόντων από το πρόγραμμα.

Μέθοδοι αξιολόγησης προγράμματος:
1) Ομαδική εργασία σε ομάδες 4-5 ατόμων
2) Ερωτηματολόγια.

Η θεματολογία των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι:
- Εξαρτησιογόνες ουσίες (ναρκωτικά - αλκοόλ - τσιγάρο)
- Διατροφή και διατροφικές συνήθειες - Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα
- Διαφυλικές σχέσεις - Σεξουαλική Αγωγή 
- Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
- AIDS - Ηπατίτιδα Β
- Διαπροσωπικές σχέσεις - Ψυχική Υγεία (Ρατσισμός - Βία - Αντιμετώπιση πένθους - Ξενοφοβία)
- Κυκλοφοριακή Αγωγή - Ατυχήματα
- Αντιμετώπιση άγχους (σχολικού - εργασιακού)
- Στοματική Υγιεινή
- Καρκίνος - Κάπνισμα - Διατροφή
- Έκθεση σε τοξικές ουσίες και στην υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία
- Καταστάσεις διαμονής και εργασίας
- Περιβάλλον και Υγεία
- Εθελοντισμός (Εθελοντική Αιμοδοσία - Εθελοντική προσφορά ιστών και οργάνων - Πρώτες βοήθειες - Εθελοντική εργασία - Εθελοντής σχολικός τροχονόμος)
- Μεσογειακή Αναιμία
- Καρδιαγγειακά νοσήματα
- Κατανάλωση και υγεία
- Ισότητα των δύο φύλων 
- Κοινωνικός αποκλεισμός - Ίσες ευκαιρίες
- Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων όπως σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών, ναυαγίων κ.α. 
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, τις τρομοκρατικές ενέργειες, του άγχους, του φόβου κλπ.
- Φυσική Ασκηση και πολλά άλλα θέματα που αφορούν το σωστό υγιεινό τρόπο διαβίωσης
- Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων
- Αγωγής του Καταναλωτή

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση για τις Καταστροφικές Συνέπειες του Αλκοόλ

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Σχολική χρονιά: 2007-2008

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν δύο τομείς:

 1. ο καθηγητής Μπιτζένης Δημήτριος ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών) και
 2. η καθηγήτρια Γεωργιάδου Ελισάβετ ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών)

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

Στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας της Β Διεύθυνσης του νομού Θεσσαλονίκης, η Γ τάξη ΤΕΕ του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του 2ου ΤΕΕ Εύοσμου επεξεργάστηκε το θέμα του αλκοολισμού. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους καθηγητές για τα ζητήματα που αφορούν στον αλκοολισμό και στις βλαβερές του συνέπειες, έθεσαν και συζήτησαν τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους και στη συνέχεια κλήθηκαν να καταγράψουν μία σχετική εμπειρία τους σε μια μικρή ιστορία. Επίσης, επεξεργάστηκαν γραφιστικά το ζήτημα και δημιούργησαν θέματα με αντιαλκοολικό περιεχόμενο τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αφίσες, αυτοκόλλητα και διαφημιστικές καταχωρήσεις με στόχο την ενημέρωση και την προτροπή για προβληματισμό πάνω στο θέμα. Σε αυτό τον τομέα προσέφεραν εθελοντικά γραφιστικά έργα και αρκετοί μαθητές της Β τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του 2ου ΕΠΑΛ Εύοσμου.

Παραδοτέα του προγράμματος

 1. Έντυπο 24 σελίδων (πιέστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει)
  Agogi Igias Antialkoloki-1

Αντικαπνιστική εκστρατεία σε έντυπη μορφή: αφίσα, μπροσούρα, αυτοκόλλητο

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Σχολική χρονιά: 2006-2007

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν δύο τομείς:

 1. ο καθηγητής Μπιτζένης Δημήτριος ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών) και
 2. η καθηγήτρια Γεωργιάδου Ελισάβετ ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών)
 3. η καθηγήτρια Tσαμασλίδου Βασιλική ΠΕ18.26 (Γραφικών Τεχνών)
 4. η καθηγήτρια Ρίζου Αντριάνα ΠΕ18.27 (Διακοσμητών)

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

Το κάπνισμα στους νέους

Οι ηλικίες από 12 έως 18 ετών είναι κρίσιμες για την απόρριψη ή την αποδοχή της συνήθειας του καπνίσματος. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), η ηλικία που οι νέοι πειραματίζονται με τον καπνό μειώνεται ενώ το ποσοστό των νέων καπνιστών αυξάνει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Σύμφωνα με μελέτη της συμπεριφοράς ως προς την υγεία των παιδιών σχολικής ηλικίας το 1997-98, περιφερειακό γραφείο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Ευρώπη(“Health and Health behaviour among young people in Europe”, HBSC survey
1997-98, WHO Regional Office for Europe) το ποσοστό των 15χρονων στην Ελλάδα που καπνίζουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα είναι 18,5%. Ένας στους δύο έφηβους καπνιστές θα πεθάνει τελικά από τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος. Κάθε χρόνο, 500.000 άτομα πεθαίνουν πρόωρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από νοσήματα που συνδέονται με το κάπνισμα.
Σημαντικά στοιχεία επίσης προέκυψαν από την ανάλυση μεγάλης έρευνας, που διεξήγαγε ήδη από το 1998 το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα 6.206 μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων από όλη την Ελλάδα:

 • 3 στα 10 ελληνόπουλα δοκίμασαν για πρώτη φορά το κάπνισμα στην ηλικία των 13 ετών και 2 από αυτά έγιναν συστηματικοί καπνιστές.
 • Περισσότεροι από το 50% των εφήβων καπνιστών καταναλώνουν πάνω από 10 τσιγάρα ημερησίως.
 • Αφορμή (και όχι απαραίτητα αιτία) για το κάπνισμα του πρώτου τσιγάρου είναι η παρότρυνση συνομήλικου φίλου ή συμμαθητή (ποσοστό 65%). Η περιέργεια -πάλι ως αφορμή που κάποια άλλη αιτία προκαλεί- είναι παράγων για το κάπνισμα του πρώτου τσιγάρου σε ποσοστό 27%.

Σύμφωνα με την έρευνα οι έφηβοι καπνιστές που γίνονται συστηματικοί δηλώνουν ότι έχουν μη επαρκή ενημέρωση, θετική αίσθηση για το κάπνισμα, ανοχή γονέων και δασκάλων, καπνιστές στο οικογενειακό περιβάλλον και θετικά καπνιστικά πρότυπα.

Η εκστρατεία

Ένα βασικό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας είναι πως ένας στους τρεις εφήβους καπνιστές που διακόπτει δηλώνει ότι ενημερώθηκε από ειδικούς, γεγονός το οποίο τον οδήγησε στην απόφασή του. Με αφορμή αυτό το εύρημα, οι μαθητές του 2ου ΤΕΕ Εύοσμου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας αποφάσισαν να συμβάλλουν στην ενημέρωση των εφήβων για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

Σκοπός της αντικαπνιστικής εκστρατείας μέσα από τις αφίσες που σχεδίασαν οι μαθητές καθώς και από σχετικά κείμενα που έγραψαν είναι να ευαισθητοποιήσουν

Παραδοτέα του προγράμματος

 1. Έντυπο 24 σελίδων (πιέστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει)
  agogi igias 2006-2007-1