Πρόγραμμα Δαίδαλος

Σχολική χρονιά: 2003-2004

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν δύο τομείς:

  1. ο τομέας εφαρμοσμένων τεχνων με τον καθηγητή Μπιτζένη Δημήτριο και
  2. ο τομέας των ηλεκτρονικών με τον καθηγητή Ναθαναηλίδη Λευτέρη

Το θέμα του έργου

Το φυσικό αντικείμενο της πρότασης είναι μία σειρά από ψηφιακά επεξεργασμένες φωτογραφίες με σκοπό ν αποδώσουν οι μαθητές με το δικό τους τρόπο την "μετενσάρκωση" των ιδίων ή και των συμμαθητών τους μετά την ενασχόλησή τους σε υπερβολικό βαθμό με κάποια από τα μαθήματά τους! Δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουν με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών καταστάσεις εύθυμες, χαριτωμένες και σουρεαλιστικές. Με το παιχνίδι αυτό της δημιουργίας εξασκούνται στις νέες τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας αλλά κι εκτύπωσης.

Παραδοτέα του προγράμματος

  1. Μία αφίσα  (πιέστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει)

    afisa metesarkosis daidalos 2003-2004