Σημειώσεις και Ασκήσεις που αφορούν το σελιδοποιητικό πρόγραμμα Adobe InDesign